A kiállítás anyaga az alkotásokról beküldött fotókra épül, melyeket a technika adta csillogás miatt nagyon nehéz fotózni, így sok esetben nem biztos, hogy a mű valódisága reprodukálódott.

Ennek ellenére alaposan tanulmányoztuk valamennyit. Az értékelés az előző évek gyakorlata alapján életkori kategóriák szerint történt. Abban is követtük hagyományunkat, hogy nem szigorúan egy-egy művet emeltünk ki a különböző fokozatokra, hanem valamennyit, amelyek mindhármunk számára kiemelkedőek voltak. Technikailag 1-10-ig pontoztuk az alkotásokat, és a 7-8-9 pontosak válogatása után állítottunk fel egy rangsort. Voltak véleménykülönbségek, de azt meg tudtuk konzultálni és így alakítottuk ki álláspontunkat.

Mindkettőjük tiszteletére szól a felnőttek beküldött munkáiból készült galéria.

A zsűri összetétele, a mesterek halála miatt változott. Eltávozott közülünk Kátai Mihály, és Morelli Edit, aki a kiállítások első évétől tagja volt a zsűrinek, Mihály pedig 2010-től vett részt a munkában. Így most a 2000-től jelenlévő Oskóné Bódi Klára, és a néhány éve csatlakozott Kónya Gyula tűzzománc iparművészek, és Kovács Katalin népi iparművész, műhelyvezető, a kiállítás megálmodója, szervezője vettünk részt az értékelésben.  A koordináció, az összegzés során érzékeltem, hogy a zsűritagok értékelésében benne van a több évtizedes tapasztalatuk, a technika iránti elkötelezettségük, a diákmunkák fontosságának bizonyossága.

A diákok munkáiból sugárzik az az élvezet, a lelkesedés, mellyel a művek készültek. A gyermeki lélek tisztasága, belső képeiknek zománcba fogalmazása varázslat, melytől szebbnek látjuk a világot. A téma és a képzeletük olyan ötleteket, gondolatokat hívott életre a lemezeken, melyek üdék, egyediek és természetesek. Jelen vannak az „egyszerű” gyerekábrák, a történet ábrázolások, a mély gondolatok, illetve a funkcionális darabok.

A diákok a tűzzománc technikák széles spektrumának alkalmazásában is otthon vannak, sok esetben technikai trükkök segítik a megjelenítést, a technikai megoldások többnyire alkalmazkodnak a tervek kivitelezéséhez, illetve jól használják a tűzzománc sajátosságainak lehetőségét. Természetesen van még finomítható részlet, de összességében a benyújtott művek kompozíciói harmonizálnak a felhasznált anyaggal.

Legnagyobb számban a legkisebbek vettek részt idén a pályázaton, látszik, hogy szorgalommal, lelkesedéssel, ösztönösen alkotnak. Az idősebb korosztályokban előtérbe kerül a téma kapcsán felmerülő gondolataik megvalósítása, az átgondolt elképzeléseik kivitelezése.

Kiemelkednek a csoportos alkotások, ahol a kompozícióknál, korosztálytól függetlenül, sikerült az abban résztvevőknek olyan összhangot teremteni, amely nagyon örömteli műveket hozott létre.  Egyszerű rajzokkal mozgalmas, vidámságot árasztó mű jött rétre.

Nagyon izgalmasak a térbeli munkák, egymást kiegészítő szerkezetet alkotnak. Valamennyiben tükröződik a közös alkotás öröme.

Néhány kritikai észrevétel: fontos, hogy a diákok irányítói, kicsit több figyelmet fordítsanak arra, hogy nem minden elképzelés alkalmas a tűzzománc anyag segítségével való megjelenítésre, és ezt a tervek elkészítése alkalmával meg kell beszélni. A tűzzománc technikák alapos megismertetésével elérjük, hogy ne a zománc és a tűz irányítson, hanem mi. Ne hagyjuk magára a zománcot! Ügyeljünk arra is, hogy egymáshoz illő elemek kerüljenek össze egy művön belül, ezzel megbontva a gondolat egységét.

Néhány gondolat a felnőtt munkákról: nagyon sok kiérlelt gondolat jelent meg a képeken a zománctechnika adottságait is felhasználva. Egy-egy alkotó több munkát is beküldött, melyek között a szép, átgondolt munkák mellett olyan művek is megjelennek, amelyek, mind gondolatilag, mind technikailag elnagyoltak.

A tűzzománc nem alkalmas naturális portréábrázolásra, hacsak nem egy miniatűr. A tűzzománc képek megkívánják, hogy megfelelő keretet tervezzünk hozzá, mellyel egységet képez. Az aranyozott szegélyű, paszpartuzott képkeretek az akvarellek, a családi fotók sajátjai.

Összegzésként csak annyit, hogy minél többet alkossunk, és merüljünk bele a technikai lehetőségeibe, bátran kísérletezzünk a zománccal, tanuljunk, tanítsuk egymást, hisz a technikai megoldások végtelen tárházát kínálja a tűzzománc. tartsuk szem előtt az anyag, a technika, a művészi hatás, az esztétikum szerves egységét.

Köszönet minden alkotónak és felkészítőnek, hogy ebben a nehéz helyzetben is vállalták a pályázaton való részvételt, és nem hagyták el a zománcot.

Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt, és az ideinél sokkal szebb és boldogabb új esztendőt!

2020. december 16.

Kovács Katalin